marți, 7 mai 2013

Noul Testament Cuprins :Texte Antice Creştinismul timpuriu


Tuturor oamenilor  lui Dumnezeu care-L iubesc pe Iisus Hristos ,care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Iisus  din Nazaret,le este dedicată această arhivă online  de texte antice facsimile online,chiar din primele trei secole ale creştinismului.
Aveți șansa unică de a avea acces  liber şi fără restricții  la cele mai vechi manuscrise  sau fragmente  ale Bibliei Noul Testament care au supravieţuit  până la noi. Şi aveți șansa ca acest lucru să fie în limba voastră națională alături de  engleză.

Există controverse între confesiunile creștine vechi tocmai din lipsa  accesului liber a  mulțimilor  de creștini la manuscrisele  vechi şi originile.  există oameni  care au dubii,suspiciuni şi îndoieli care  nu-i clatină doar pe ei ,ci clatină Biserici întregi. Fiindcă ei se îndoiesc că există mărturii veridice, autentice  din vremea Sfinților Apostoli. Dovezi științifice,arheologice,paleografice  precum textele sfinte antice ale Noului Testament. Iar acești oameni care se clatină în îndoieli şi suspiciuni  răspândesc public aceste îndoieli ca o plagă afirmă că toată Biblia  este o ficțiune  compusă din legende ireale (neadevărate) alcătuită de  Biserică pentru a manipula  masele uriașe de oameni. Acum ai ocazia  să vezi singur  ce este ADEVĂR şi ce anume este MINCIUNĂ! Biserica în istorie a încercat să manipuleze   mulțimile largi ale națiunilor creștinate. În alte generații aceeași Biserică a încercat  să se pocăiască şi  să preschimbe în bine ,răul comis prin clerul preoțesc. Dar Biblia nu are nimic de a face cu Biserica direct. Biblia a existat cu 3500 de ani înaintea Bisericii. Iar Noul Testament  a existat cu 300 de ani  înainte ca Biserica să existe oficial  ca Instituție divină-umană.


Biserica se sprijină pe Biblie, dar Biblia nu se sprijină pe Biserică  şi este tăria şi puterea lui Dumnezeu pentru Poporul Ales Israel, creștini şi arabi.

Noul Testament a existat independent de Biserica  şi nu merită pălmuit   şi nici  blamat şi defăimat public pentru  păcatele grele şi seculare ale clerului Bisericii.  Noul Testament  au fost scris  de oamenii simpli  ,majoritatea săraci,care au crezut sincer în Iisus  Nazariteanul .Şi au plătit cu viaţa şi sinceritatea şi naivitatea  credinței lor ca sfinți martiri uciși în masă  cu dispreț şi desconsiderare , în vremea lor şi în zilele lor. astăzi putem VERIFICA şi COMPARA textul din aceste manuscrise antice   cu textul din Biblia modernă a zilelor noastre, cu traducerile STANDARD INTERNAȚIONAL. Şi puteți spune singuri dacă Biblia a rămas  nemodificată, neciuntită şi fără falsuri, vrednică de  crezut  şi  document credibil,azi dar şi în viitor.


  • MANUSCRISE ANTICE ,FACSIMIL DIN PERIOADA PROTO-CREŞTINĂ SEC.I e.n-SEC II.e.n Este prima arhivă digitală completă a tuturor manuscriselor Bibliei ,Noului Testament din lume;cu text biglot grec (ebraic) -român. Prima ca realizare şi în acest moment încă.....singura.


INDEX AL PAPIRUSURILOR ŞI PERGAMENTELOR BIBLIEI N.T.

CELE MAI VECHI MANUSCRISE ANTICE ALE NOULUI TESTAMENT  DIN BIBLIE
SCRISE CHIAR DE GENERAȚIA APOSTOLILOR  ŞI A UCENICILOR  LUI IISUS.
ÎN SECOLELE I-II  ADICĂ ANII 35-280 ERA NOASTRĂ
Traducere în limba română: OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen
Conservare digitală:OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen
Grafică digitală 3D png :OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen
Transliteraţie:OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen

Arhiva Digitală a fost recunoscută oficial de Papa Paul II-lea şi enunțată oficial de Papa Benedict ,drept fiind :
Prima din lume în formă complectă   numită cu acronimul CHARLES " CAVOD HA'RUACH LE'EREŢ  S'AMON"  adică: SLAVA DUHULUI SFÂNT VEȘNICĂ ÎN ȚARA POPORULUI ALES"
 ARHIVA  are şi denumirea  SPP_VA .  SACRA PETRAE PETRUS  ( STÂNCA SFÂNTĂ ALUI PETRU ) ,distinsă cu  ordinul catolic al Ierusalimului Sfântul Silvestru.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu